Mænd af Mod prisen, 1981

Bestyrelsen for Kennedy Selskabet har for året 1981 besluttet at give John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" til Dronning Margrethe med begrundelsen:
Fra sin første dag som statsoverhovede har Dronning Margrethe vist mod til at bekende, begrunde og fastholde en klar livsholdning.
Den 14. januar 1972 kom den til udtryk i dronningens valgsprog:
”GUDS HJÆLP – FOLKETS KÆRLIGHED – DANMARKS STYRKE.”
Siden er dronningens livsholdning kommet til udtryk i bl.a. følgende ord i nytårstalerne til det danske folk:
”Skal freden vindes er det tillige nødvendigt, at vi ikke begrænser vor horisont til blot at omfatte os selv og vore egne behov, men at vi også tænker på de fattige dele af verden og på kommende slægters muligheder for at eksistere.” 31.12.1972.
”I trafikken har vi ansvar for hinanden, så det forslår, men dér gælder det som i alle andre forhold, at vor egoisme oftest er den største fare. Hvad jager vi efter ? Er det lykken? Den har endnu ingen fanget ved kun at tænke på sig selv.” 31.12.1976.
”Det er vigtigt, at nationerne hver især bekæmper deres egoisme for i fællesskab at kunne løse de vældige problemer, der melder sig, når verdens begrænsede goder skal finde en mere retfærdig fordeling.” 31.12.1976.
”Selvtilstrækkeligt at stikke hovedet i busken og lade verden gå sin skæve gang er uansvarligt, for det ødelægger netop det, vi troede at bevare.” 31.12.1977.
”Jeg tror, vi prisgiver alle de svageste i samfundet, hvis vi ser for sort på vor egen tid – for hvis de, der har kræfter, er modløse, hvordan skal de svage så gøre sig håb om, at morgendagen er værd at opleve.” 31.12.1980.