Mænd af Mod prisen, 1983

Kennedy Selskabets bestyrelse har for året 1983 besluttet at give John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" til den sovjetiske atomfysiker og forfatter, Andrej Sakharov med følgende begrundelse:
Modigt har han fastholdt sin overbevisning – uden at kompromittere den, siden han udsendte sit ”Manifest om fremskridt, sameksistens og frihed” i 1968.
Modigt og uselvisk har han kæmpet for sine humanistiske ideer og betalt prisen herfor.
Modigt har han udtalt sin kritik af magthavere og samfundsforhold, der har undertrykt menneskers fundamentale rettigheder – både i Øst og Vest.
Modigt har han i sit manifest henvist både Øst og Vest til at føre en fremsynet, konsekvent tilnærmelsespolitik - for derved at bistå de fattige lande til at afkaste sultens, sygdommes og ufrihedens åg.