Mænd af Mod prisen, 1984

Kennedy Selskabets bestyrelse har for 1984 besluttet at give John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" til pave Johannes Paul II, for dennes modige indsats for fred og forsoning i verden, som den er blevet udtrykt som følger:
1. Ved i sin rundskrivelse ”Menneskets forløser” fra 1979 at udtrykke følgende bøn til ”begge sider” – Øst og Vest: ”Slå ikke ihjel ! Ødelæg og udryd ikke mennesket ! Tænk på jeres brødre og søstre, der lider sult og nød ! Respektér ethvert menneskes værdighed og frihed!”
2. Ved at udtrykke samme tillid og overbevisning som pave Johannes XXIII og pave
Paul VI til FN til at blive en verdensomfattende autoritet – med lov og ret til at sikre freden og menneskerettighederne i verden.
3. Ved fra FN’s talerstol den 2. oktober 1979 at fordømme tortur og undertrykkelse i
følgende ord: ” Enhver fortsættelse af de forfærdelige erfaringer fra koncentrationslejrene bør forsvinde for evigt fra nationers og staters liv, det er de forskellige former for tortur og undertrykkelse, fysisk eller psykisk udført af et hvilket som helst system i et hvilket som helst land, og dette fænomen er endnu mere smerteligt, hvis det udføres under påskud af den interne ”sikkerhed” eller behovet for en tilsyneladende fred.”
4. Ved på sine mange rejser at have virket for fred og forsoning mellem modparter
og ved personligt at have vist modig forsoningsvilje med den, som ville dræbe ham på
Peterspladsen 13. maj 1981 – ved sin tilgivelse af ham, sit møde med ham i fængslet og ved sin vilje til at fortsætte sin indsats for fred og forsoning i verden.