Mænd af Mod prisen, 1986

Kennedy Selskabets bestyrelse har for året 1986 besluttet at give John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" til hans majestæt kong Juan Carlos I af Spanien, for dennes modige indsats for frihed og demokrati med følgende begrundelser, der bygger på udsagn i kongens taler:
For hans positive, personlige engagement i Spaniens udvikling gennem det sidste tiår fra et autoritært regime til et demokratisk folkestyre.
”Det spanske folk har ønsket at basere sit samfund på de samme værdier som det danske: frihed, retfærdighed, lighed og politisk pluralisme.”
For hans modige og afgørende indsats ved militærkup-forsøget den 23. februar 1981, hvorved han reddede og styrkede Spaniens unge demokrati.
” Monarkiet, der er symbolet på nationens enhed og bestandighed, kan ikke på nogen måde tolerere handlinger eller holdninger, der forsøger at afbryde den demokratiske proces.”
For hans klart udtalte respekt for de grundlæggende menneskerettigheder i såvel Spanien som resten af verden.
”Spanien støtter med al sin styrke den fulde udfoldelse af menneskerettighederne overalt, hvor de måtte blive truet”.
- Kongens udsagn er fra København, marts 1980; Madrid, februar 1981 og Moskva, maj 1984, ifølge hhv. Berlingske Tidende, Time og Times.