Mænd af Mod prisen, 1987

Kennedy Selskabets bestyrelse har for året 1987 besluttet at give John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" til Mikhail Gorbatjov for sit mod til:
1. Åbent at er kende sit eget samfunds fejl og mangler og sine forsøg på at rette dem ved krav om en åben reformpolitik. Som udtrykt ved et citat fra starten: ” Vi er ikke bange for åbent at påpege vore fejl, så vi kan rette dem”. 23.4.85.
2. At strække sin hånd ud til sine modparter med en fredspolitik, der har et stort fælles indhold med den, John F. Kennedy fremførte på sin regerings vegne. (Jfr. dennes tale i FN 25.9.61):
a. for et altomfattende atomprøvestop.
b. for at hindre nye atomslagmarker i det ydre rum, og
c. for en gradvis afskaffelse af alle atomvåben i verden.
3. At kalde til bedre samarbejde mellem folk med forskellige styreformer: ” Alle erfaringer (fra verdenskrigen) viser, at lande, hvis samfundssystemer står i modsætning til hinanden, godt kan stå sammen i kampen mod en fælles fjende, (i dag) truslen om en kernevåbenkrig”. 8.5.85.
4. At foregå verden med et godt eksempel og 6. august 1985 indlede et ensidigt moratorium for atomprøvesprængninger – med tilbud om at gøre det varigt i al fremtid, hvis de øvrige atommagter fulgte eksemplet.
5. At fremføre høje idealer for sin politiks mål og åbent erklære, at en sådan politik er uden alternativ: ”Vort ideal er en verden uden våben og vold ……..Alternativer til denne politik findes ikke.” 25.2.86.
6. At fremføre og binde sig til nytænkning m.h.t. staternes indbyrdes fremgangsmåder: ”Hvert folks og hvert enkelt menneskes ret til livet, til frihed, fred og stræben efter lykke må anerkendes”.
7. At bekende sig åbent til, at ”Ikke-volds-princippet bør være grundlæggende for de menneskelige samfunds liv” . 27.11.86 (Fra New Delhi-deklarationen).