Mænd af Mod prisen, 1988

Kennedy Selskabets bestyrelse har for året 1988 besluttet at give John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" til landdagsmand Karl Otto Meyer med følgende begrundelse:
For sit mod til at fremføre og fastholde fundamentale menneskerettigheder som talsmand for det danske mindretal i Sydslesvig og for sit mod til at kunne forene dette arbejde med et engageret virke for delstatens almene interesser.
I 1952 fremførte Karl Otto Meyer, at ”over loyalitet mod statsmagten står loyalitet mod frihed, sandhed og ret.” Tillige fremførte han, at det står i den tyske forbundsrepubliks grundlov, at ”ingen bør tvinges til krigstjeneste mod sin samvittighed.” Sønderborg, 23.1.52.
I 1966 forsvarede han ”lige ret og lige anerkendelse” for såvel flertal som mindretal i Sydslesvig og fastholdt ”mod til at bekende sig til selvbestemmelsesretten ikke kun i ord, men i gerning.” Flensborg Avis, 24.4.74.
I en lang periode i 1987-88 har Karl Otto Meyer – under hårdt ydre pres – haft mod til at fastholde sin overbevisning, hvorved han har givet demokratiet i såvel delstat som forbundsstat postitive impulser til en fornøden fornyelse.