Mænd af Mod prisen, 1990

På sin årlige generalforsamling har Kennedy Selskabet valgt præsident Václav Havel til at modtage John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" som pris for året 1990 – med følgende begrundelse:
Præsident Václav Havel har vist mod i Charter-77-bevægelsen. Han har fastholdt en konsekvent etisk holdning. Den har han åbent udtalt til sit lands leder og senest som dets leder.
Under sin tid i fængsel fra 1979-82 har han haft mod til at erkende og udtrykke sandheder om den menneskelige eksistens.
Om den anderledes inspiration, Václav Havel kender til, har han udtallt:
”Håbets mål i den dybe og stærke betydning er ikke et mål, der tydeligt sigter mod snarlig succes, men snarere et mål for vor evne til at bestræbe os på noget, fordi det er godt …. Det er ikke en overbevisning om, at noget vil gå godt, men en vished om, at noget giver mening – uden hensyn til, hvordan det går …
Det håb henter vi så at sige ”andetstedsfra”.” (”Fjernforhør”, Gyldendal, 1989 side 188-89)
Som præsident har Václav Havel vist mod til at udtrykke sit kristne livssyn. I sin nytårstale 1989-90 udtalte han bl.a.:
Vi må tage og lære mange ting fra andre, men efter lang tid må vi gøre dette som deres lige partnere, som også har noget at give. Vor første præsident Thomas G. Masaryk skrev: ”Jesus – ikke Cæsar.” (Chech. LIFE 2/90.
I sin tale til kongressen i Washington februar 1990 sagde han:
”Uden en global revolution i den menneskelige samvittighed, vil intet blive forbedret i vores tilværelse og den katastrofe, som verden styrer imod, vil være uundgåelig, hvadenten den er økologisk, social, demografisk eller et generelt sammenbrud.” (Time 5. marts 1990)
Endelig har præsident Václav Havel vist mod til at gøre sandheden til kriteriet for et folks valg i ordene:
”Valget for Tjekkoslovakiet er ikke et valg mellem socialisme og kapitalisme, fattigdom og rigdom. Det drejer sig om sandheden.” (Newsweek April 1990)