Mænd af Mod prisen, 1991

For året 1991 har Kennedy Selskabet besluttet at give John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” som pris til Hans kongelige Højhed, Prins Charles af Wales på grund af hans modige holdninger på mange områder. Hans kongelige Højheds ord til præsident Václav Havel i Prag i dette forår kunne også beskrive hans egen indsats: ”Deres modige holdning gennem årene og det faktum, at De har holdt fast ved de værdier, som De tror på.”
I 1978, hvor prins Charles talte til udgivere og redaktører fra pressen, bad han modigt om en omhyggelig overvejelse ved udvælgelsen af de daglige nyheder. Med hans egne ord: ”Desværre skaber det ikke nyheder at vide, at 50 jumbo jets landede sikkert i Londons lufthavn i går, men det skaber nyheder, hvis én ikke gør det. Jeg tror fortsat på værdien af, at vi minder hinanden om, at store antal af jumbo jets lander sikkert, alene af den grund, at vi alle er mennesker og opretholdelsen af vor moral har behov for omhyggelig overvejelse.” (Anthony Holden: ”Charles, Prince of Wales, 1979 s.253).
I prins Charles’ tale 1. 12. 1987 udfordrede han arkitekter og offentligheden og bad om ”visioner, elegance og værdighed” for at vise, at ”kapitalismen kan have et menneskeligt ansigt.”
I 1988 opregnede prins Charles sit mod til at udtrykke sin mening om vore bygningers og omgivelsers kvalitet og beklagede manglen på omhu og betænksomhed på de menneskelige og miljømæssige behov i en del af den arkitektoniske udvikling.
(”A Vision of Britain” af prins Charles til BBC 1988, og som bog 1989.)
I prins Charles’ tale til verdenskonferencen ”Red ozonlaget”, London 6. 3. 1989, kritiserede han os med rette for ”at kæntre naturens balance” og for ”atvælge de kortsigtede løsninger”. Han efterlyste ”modige beslutninger nu” og konkluderede:”Montrealtraktaten kræver et internationalt samfund, der aktuelt arbejder sammen for at beskytte miljøet”, og ”behovet for verdensomspændende deltagelse er afgørende.”
I prins Charles’ ”Regnskovs-forelæsning” 6. 2. 1990 i Kew krævede han modigt ”en international aftale eller konvention for verdens tropiske regnskove.”
I et almindeligt forvalterskab i overensstemmelse med budet: ”Gå ud og forkynd evangeliet for al skabningen” (Markus 16,15) talte han for træerne, ”de kan ikke tale for sig selv” og konkluderede: ”Jeg tror på, at de tropiske regnskove i mere end en forstand er den endelige grænse for menneskeheden. Vore anstrengelser for at beskytte dem vil ikke alene bestemme kommende generationers livskvalitet og økonomiske sikkerhed, men vil også være en prøve til grænsen af vor beredthed på vor evne til at fjerne arrogance, der har skabt sådanne ødelæggende skader på det globale miljø, så vi kan blive forvaltere af alt liv på jorden og ikke blot den menneskelige del af det.”
Prins Charles’ fjernsynsudsendelse ”Jorden i balance” er også en opfordring til forvalterskab, der har mod til at udfordre vor vestlige livsstil til at ”nyudvikle vore ideer om verden” ved at stoppe vor dobbeltmoralske holdninger og blandt disse vor ulykkelige udbytning af naturens råstoffer.”
Med prins Charles’ gentagne opfordringer til et almindeligt forvalterskab – også i sin forelæsning 14. 3. 1991 – har han efterlevet den kristne tro på kirkens enhed og skabelsens enhed.
Med mod har prins Charles fulgt udfordringen – i overensstemmelse med John F. og Robert F. Kennedys ideer - om nye grænser – op til vor tid.