Mænd af Mod prisen, 1992

Kennedy Selskabet har for året 1992 besluttet at give John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” til fhv. statsminister Anker Jørgensen, MF for sit mod gennem en mangeårig indsats for retsind og medmenneskelighed, for alles plads i helheden og for en stor indsats for at gøre modparter til medparter – i søgen mod: ”En bedre verden.”
I 1960erne og 70erne viste Anker Jørgensen mod til at deltage i den demokratiske opposition mod bombe- og landkrigen i Vietnam. Trods hård kritik fra både ind- og udland stod han fast i den berettigede kritik. Den var i nøje overensstemmelse med den, som senator Robert F. Kennedy udtalte i 1967 i bogen ”En bedre verden” i ordene:
”Skydevåben og bomber kan ikke fylde tomme maver eller uddanne børn, så lidt som de kan opbygge hjem eller helbrede de syge. Men det er med de mål for øje, at mennesker opretter og adlyder regeringer.” Jfr. Robert F. Kennedys ”En bedre verden” side 192 og Anker Jørgensens ”Fra mine dagbøger 1972-1975” side 29.
Ved åbningen af NATO-mødet i København 14. juni 1973 viste Anker Jørgensen mod til at understrege, at NATO er ”en organisation til forsvar for demokrati, at våben ikke må bruges til at undertrykke friheden og forhindre social- og velfærdsudvikling.” ”Fra mine dagbøger 1972-1975”, side 100.
I en udtalelse i Middelfart den 5. november 1973 viste Anker Jørgensen mod til at forsvare, hvad han anså for sandhed og ret om udviklingen i Mellemøsten. Skønt meget alene med sin holdning forsvarede han den. Siden har han både principielt og i praksis vist mod til at virke for forståelse og forhandling med alle parter og alle stater i den spændte konflikt. ”Fra mine dagbøger 1972-75” side 189-190 og side 209.
Anker Jørgensen har også vist mod til et stort og vedholdende samarbejde mellem Øst og Vest. Det kom til udtryk i den væsentlige danske indsats for Helsingfors-slutakten i 1975 og i tiden derefter. Jfr. ”Fra mine dagbøger 1975-1977”, side 154-168 og Anker Jørgensens tale i Helsingfors den 31. juli 1975.
På linie med præsident John F. Kennedys tilsvarende holdning viste statsminister Anker Jørgensen også mod til at sige nej til til en udvikling af neutronbomben. Jfr. ”Fra mine dagbøger 1978-1982”, side 27, 31 og 32. Disse modige holdninger har sidenhed kendetegnet Anker Jørgensen. De er alle meget aktuelle, når vi skal forholde os til vor tids udfordringer.