Mænd af Mod prisen, 1995

For året 1995 har Kennedy Selskabet i Danmark valgt statsminister Gro Harlem Brundtland i Norge til at være prismodtager af John F. Kennedys bog "MENN MED MOT" med følgende begrundelse: Gennem sin mangeårige indsats - nationalt som internationalt - har statsminister Gro Harlem Brundtland vist mod til at tale og arbejde for ideer og holdninger, der ligger på linie med John F. og Robert F. Kennedys!
Dette er blevet udtrykt i hendes store indsats for De Forenede Nationer, herunder ved at være formand for kommissionen for miljø og udvikling, der førte til rapporten Vor Fælles Fremtid, "Our Common Future" i 1987. På "Oslo-konferencen om hadets anatomi" i 1990 kom det til udtryk ved, at hun appellerede til at arbejde for "større retfærdighed, for menneskerettigheder og for at ansvarsfølelsen for fremtiden må skærpes". Her udtalte hun også - helt efter et af de modigste bud i historien: "Vi må ikke møde fremtiden med hadfølelse - heller ikke overfor vore fjender."
Gro Harlem Brundtland var også den, der som statsminister i Norge påtog sig og bar det øverste politiske ansvar for den modige og banebrydende indsats, der blev til gensidig anerkendelse mellem jøder og palæstinensere. I sin tale på FN's sociale topmøde den 11. marts 1995 i København udtalte Gro Harlem Brundtland: "Vi lever i et globalt naboskab. Vor solidaritet må overskride grænser og generationer. Vi vil blive forfulgt af en altomfattende ond cirkel, hvis vi fortsætter med at handle, som om verden kan baseres på adskillelse mellem de lykkelige få og de magtesløse fattige." De ord svarer nøje til John F. Kennedys ord den 20. januar 1961: "Kan det frie samfund ikke hjælpe de mange fattige, kan det aldrig redde de få rige."
I sin tale den 8. maj 1995 i Oslo viste Gro Harlem Brundtland mod til at være alsidig i sin forståelse for indsatsen, der førte til 2. verdenskrigs afslutning ved både at takke vestmagterne og også at udtale: "Vi takker det russiske folk for de enorme ofre, det bar i kampen mod nazismen."
Som John F. Kennedy tilsvarende anerkendte det russiske folks indsats ikke mindst på American University den 10. juni 1963, hvor han udtalte: "Aldrig i krigshistorien har en nation lidt mere, end den russiske led under anden verdenskrig. Der dræbtes mindst 20 millioner mennesker..."
- I sin bog "MENN MED MOT" skriver John F. Kennedy: Et menneske gør, hvad det må "til tross for hindringer og farer, uavhengig av påtrykk"!
Statsminister Gro Harlem Brundtland har vist det i sin mangeårige indsats.