Mænd af Mod prisen, 1998

For året 1998 har Kennedy Selskabet besluttet at tildele John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod”
som pris til ”Læger uden Grænser” repræsenteret ved danske, der er aktive for organisationens formål. At yde ”hjælp til befolkninger i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger…”
På en modig og uselvisk måde overskrider de – med deres faglige viden og erfaring – grænser, hvorved de hjælper medmennesker i nød.
Derved ligger organisationen på linie med den målsætning for indsats, som John F. Kennedy udtalte i sin nominationstale den 15. juli 1960 i Los Angeles: ”Vi står i dag ved en Ny Grænse…til ukendte chancer og spor, til uopfyldte håb og trusler… den Ny Grænse består ikke af løfter – den består af udfordringer. Den rummer løftet om større ofre i stedet for større tryghed.”
”Læger uden Grænser” virker også som svar på præsident John F. Kennedys håb, da han stiftede Fredskorpset og udtrykte i sit budskab til De Forenede Staters kongres den 1. marts 1961:
”Lad os håbe, at andre lande vil mobilisere deres folks ånd og energi og dygtighed i en slags fredskorps, således at vor indsats kun bliver ét skridt i et stort internationalt fremstød, der skal fremme hele menneskehedens velfærd og forbedre forståelsen mellem landene.”
Medlemmer af organisationen ”Læger uden Grænser” har gennem deres modige og grænseoverskridende handlinger helt konkret ydet deres bidrag til en bedre verden. De har virket for alle mennesker, som det står i deres formål: ”… uden nogen form for diskrimination på grund af race, religion, tro eller politisk tilhørsforhold.” Derved er deres formål i overensstemmelse med formålet i De Forenede Nationers pagt. Som udsendte og aktive for ”Læger uden Grænser” medvirker de også til at forhindre overgreb på civilpersoner og befolkninger. De er med til at begrænse sygdom og med til at lindre lidelse hos medmennesker. Derved har de fulgt appellen i præsident John F. Kennedys ord i sin indsættelsestale i Washington den 20. januar 1961:
”Nu stævner trompeten os sammen igen…” – ”glade i håbet, tålmodige i trængslen” – til en ”kamp mod menneskehedens fælles fjender: tyranni, fattigdom, sygdom og selve krigen.”