Mænd af Mod prisen, 1999

For året 1999 har Kennedy Selskabet besluttet at tildele John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" som pris til FN's generalsekretær Kofi Annan.
For det mod han har virket for i arven fra Dag Hammerskjöld og også John og Robert F. Kennedy, i både at ville freden og menneskerettighederne. Han har vedholdende vist håb og tro på, at hvert menneske kan udgøre en forskel. Under sit mål, at skabe varig vilje i støtten til De Forenede Nationer, har han vist medfølelse med nødstedte i verden.
Den 2. juni 1997 sagde han til OAU: "Menneskerettighederne er afrikanske
rettigheder. De er asiatiske, europæiske og amerikanske rettigheder." Fremfor brug af militær magt sagde han den 1. september 1997 i Køben-havn: "Jeg ønsker at foreslå et anderledes syn. Det er, at disse fejltagelser, disse krige, disse problemer er politiske og økonomiske problemer med politiske og økonomiske løsninger." Og den 24. marts 1999 sagde han også: "... Som generalsekretær har jeg mange gange påpeget det, ikke blot i relation til Kosovo, at under FN's pagt har Sikkerhedsrådet primært ansvar for at opretholde international fred og sikkerhed og det er udtrykkeligt anerkendt i Den Nordatlantiske Pagt. Derfor skulle Sikkerhedshedsrådet have været involveret i enhver beslutning, der vedrører brugen af magt."
- I FN's menneskerettighedskommission i Genève den 16. marts 1998: "Vi må presse på for at få alle konventioner om menneskerettigheder ratificeret, så de kan blive bindende verden over... Krænkelser af menneskerettigheder i dag er årsag til morgendagens konflikter. Denne onde cirkel af vold og krig, som leder til nye krænkelser, kan og skal standses... Nu er tiden kommet til at spørge ikke kun, hvordan erklæringen kan beskytte vore rettigheder, men hvordan vi bedst kan beskytte erklæringen." Samme sted har han også sagt den 7. april 1999: "Vi kan ikke acceptere,
at folk brutaliseres bag nationale grænser."
- På Macalester College i Minnesota i USA den 18. maj 1998 har han udtalt: "Mod betyder ikke fravær af frygt, for kun tossede er uden frygt;
det betyder at handle trods din frygt, at konfrontere farerne, risikere noget for det, du tror på... Gå ud og udgør din forskel i denne verden." I Berlin den 26. april 1999 konkluderede han:
"Hvis Forenede Nationer er sat ud på sidelinien, er det,
fordi dens medlemsstater ikke gør den fulde brug af den."