Mænd af Mod prisen, 2000

For år 2000 har Kennedy Selskabet valgt at tildele John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" som pris til menneskerettighedsforkæmper og medlem af Dumaen i Rusland, Sergej Kovaljov med begrundelsen:Under store personlige omkostninger har Sergej Kovaljov i over 30 år ført en modig og utrættelig kamp for menneskets rettigheder og for retssamfundets principper både for sit eget og for andre folk.
Denne indsats svarer til John F. Kennedys ord i sin indsættelsestale som præsident, 1961 "... at menneskets rettigheder skyldes ikke statens højsind, men kommer fra Guds hånd..." og: "Lad os aldrig forhandle ud fra frygt, men lad os aldrig frygte at forhandle."
Menneskerettighedsforkæmper Sergej Kovaljov talte imod invasionen i Tjekkoslovakiet i 1968. Han samarbejdede med Andrej Sakharov for menneskerettigheder fra i 1960erne og blev af den grund afskediget fra Moskvas Universitet. I 1974 blev han dømt for anti-sovjetisk propaganda.
Trods fængsling i 7 år og exil i 3 år har han fastholdt sine retsprincipper og vendte tilbage til Moskva 1987. Chef for Ruslands delegation ved FN's Menneskerettighedskommission 1992-95. Udpeget af præsident Boris Jeltsin som repræsentant i spørgsmål om menneskerettigheder.
I 1994 appellerede han modigt, da han var til stede under krigens rasen i Grosnij, Tjetjenien, til fred gennem forhandlinger. Han har udtalt som en advarsel, at bliver det 21. århundrede nationalismens, vil det føre til flere krige. Han er imod et monoetnisk syn, der sætter nationale og etniske holdninger over menneskets rettigheder. "I Tjetjenien bruger Rusland NATO-metoder til at opnå Milosovics mål," udtalte han i 1999. "Er du rede til at betale med dit liv eller værre, med din kones eller søsters liv for at fange eller dræbe terrorister?" har han spurgt.
Denne indsats svarer til senator Robert F. Kennedys ord i sin bog "En bedre verden," 1967: "Skønt vi må vide, hvad vi som nation er nødt til at gøre, må vi også som mennesker føle i kval: hvad er det, vi gør? ... Kanoner og bomber kan ikke fylde slunkne maver eller opdrage børn, så lidt som de kan bygge boliger eller helbrede de syge. Men det er med disse mål for øje, at mennesker opretter og adlyder regeringer, de vil kun give deres loyalitet til regeringer, som opfylder disse behov."