Mænd af Mod prisen, 2001

For året 2001 har Kennedy Selskabet valgt at give John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" som pris til overlæge Carsten Rose, Lund, Sverige med begrundelsen: Overlæge Carsten Rose har vist mod til at forvalte sit ansvar for den bedst mulige behandling af patienter. Han har både vist det konkret og ved at bruge sin ytringsfrihed som ytringspligt.
Derved har han handlet i overensstemmelse med John F. Kennedys ord:
"Modet til at leve tager sig ofte langt mindre dramatisk ud end modet til at dø... En mand gør sin pligt - trods personlige følger, trods hindringer og farer og tryk - og det er grundlaget for al menneskelig moralfølelse."
Den svarer til Robert F. Kennedys ord den 6. juni 1966 - i sin appel til at afslutte apartheid - i Sydafrika: "Hver eneste gang et menneske står for et ideal, eller handler for at forbedre andres lod, eller går i kamp mod uretten, fremkalder dette menneske en lille bitte krusning af håb på begivenhedernes hav, og når disse små bølger fra en million små centre af håb og vovemod krydses, kan de danne en brådsø, der kan skylle de vældigste volde af undertrykkelse og ondskab bort."
Denne forståelse af loyalitet kan være af afgørende betydning i en verden, hvor magthavere fristes til at ville fordreje den til at være i deres interesse.
Den gengivne indsats ligger også på linie med Jacqueline Kennedys ord:
"John Kennedy troede så stærkt på... at vi alle skulle gøre noget for at ændre de misforhold, vi ser... Han troede på, at én person kan betyde en forskel - og at hver eneste skulle gøre forsøget."
- Carsten Rose har også - ved at indbyde andre til med kritiske øjne til at følge sit arbejde - handlet efter opfattelsen, at den bedste ven er ikke skulderklapperen, men den, der yder én den fornødne kritik.