Mænd af Mod prisen, 2002

For året 2002 har Kennedy Selskabet valgt at give John F. Kennedys bog ”Profiles in Courage” som pris til FN-højkommissær for menneskerettigheder, Mary Robinson for modig indsats for menneskers rettigheder i hele verden.
Som Irlands præsident besøgte Mary Robinson som statsoverhoved lande i nød i Afrika. ”Lidelsen jeg mødte i Somalia krænkede min indre sans for retfærdighed …” udtalte hun i 1992, hvorefter hun kritiserede FN og EU for at “krænke retfærdigheden ved at handle langsomt med at hjælpe Somalias hærgede folk.” Som FN’s højkommissær for menneskerettigheder har Mary Robinson modigt og konstruktivt kritiseret brud på menneskers rettigheder fra små og store stater, såsom Kina, Rusland og USA. Svarende til John F. Kennedys ord 20. januar 1961: “Menneskets rettigheder skyldes ikke statens højsind, men kommer fra Guds hånd.”
Mary Robinsons sammenknytning af historien om den store irske hungersnød med vore dages problemer, og derved skabelsen af en bro af partnerskab mellem ilande og ulande, svarer til John F. Kennedys ord 20. januar 1961: ”Kan det frie samfund ikke hjælpe de mange fattige, kan det aldrig redde de få rige.”

Mary Robinson har kritiseret Milosovic-regimet i Serbien og NATO’s krigsførelse i 1999: “Snese af civile er blevet dræbt… mens hundrede tusinder af folk og familier er blevet gjort arbejdsløse og hjemløse på grund af destruktionen af industrifaciliteter og beboelser.” Det følger op på John F. Kennedys ord til FN i 1961, at FN-pagten ”skal holdes,” og: ”Fastslåede rettigheder skal overholdes.”
Mary Robinson fordrer i rapport fra Mellemøsten i 2000: ”Alle tilfælde af brug af dødbringende magt på begge sider bør efterforskes og undergives en retfærdig proces…” Det svarer til Robert F. Kennedys kritiske ord om Vietnam-krigen i ”En bedre verden” i 1967: ”Skydevåben og bomber kan ikke fylde tomme maver eller uddanne børn, så lidt som de kan opbygge hjem eller helbrede de syge. Men det er med det mål for øje, at mennesker opretter og adlyder regeringer.”
Efter den 11. september 2001 har Mary Robinson åbent og vedholdende appelleret til overvejelser af spørgsmålet: ”Hvordan verdenssamfundet kan sikre, at den rette balance fastsættes mellem sikkerhed og omsorg for menneskerettigheder.”
Mary Robinsons modige holdninger viser, at personer fra små lande kan yde en stor indsats. Som John F. Kennedy udtalte i Irland 1963, og som Mary Robinson selv har omtalt dansk indsats i brev om Det danske Center for Menneskerettigheder, 2002.