Mænd af Mod prisen, 2003

Kennedy Selskabet har valgt Hans Hellighed Dalai Lama til at modtage John F. Kennedys bog ”MÆND AF MOD” som pris for året 2003 – med begrundelsen:
Hans Hellighed Dalai Lama har ved ikke-vold ført en modig frihedskamp for sit folk og heri villet være til hjælp for mennesker, folk og for folkenes fællesskab.
Tålmodigt i trængselen har Hans Hellighed værdsat det, der forener alle mennesker, og det, der beriger os i forskelligheden. Som det er udtrykt i tale og skrift, herunder i bogen: ”Et buddhistisk syn på Jesu lære.”
I ”Tanker for det nye årtusinde” med ordene: “Hvad jeg vil foreslå, er en åndelig revolution” og “en åndelig revolution indebærer en etisk revolution.” S. 26 og 41.
I den klare erkendelse: ”Sagen er, at når vi handler for at tilfredsstille vores umiddelbare behov uden at tage hensyn til de andres interesser, undergraver vi muligheden for enhver form for varig lykke.” S.61.
I bogen henvises vi til at blive som små børn i denne universelle erkendelse:
”De lægger større vægt på andre menneskers smil end på noget andet (og) interesserer sig ikke noget videre for race- nationalitets- og religionsforskelle” s. 77.
Ikke mindst har Hans Hellighed udtrykt sit mod som tålmod og som ”pligt til at tjene alle levende skabninger” og ”menneskehedens fundamentale enhed.” S. 168-169.
Ikke-vold som middel er fastholdt, fordi kun kortsigtede mål kan nås ved vold. ”Det kan varige mål ikke.” S. 207. Gennem en udholdende indsats for freden i verden føres klar tale for at afvikle våbenindustrien. ”Hver gang jeg tænker på våbenindustrien og de lidelser, den danner grundlag for, kommer jeg til at tænke på… Auschwitz.”
Tillige har Hans Hellighed afdækket, at våben givet til „venner“ snart har vist sig at føre ”de våbenproducerende lande til at gå i krig med deres egen kunde.” Klart udtalt: De ikke har kunnet og kan ikke finde ”sikre kunder, når det gælder våbenhandel.”
Hans Hellighed Dalai Lama har modigt og målrettet talt henvist os til målet: Én verden af frie folk med kun ”en globalt administreret politistyrke tilbage,” hvor ”De Forenede Nationer har en afgørende rolle at spille.” Herunder: ”Den etik, der ligger bag Den internationale Domstol i Haag.” S. 218-19.