Mænd af Mod prisen, 2004

Kennedy Selskabet har besluttet at tildele John F. Kennedys bog “Mænd af Mod” som pris til senator Edward M. Kennedy.
Begrundelse: For sit vedholdende mod til at udvikle og fremme sine brødres inspiration og ideer. For sin vedvarende kamp for en bedre sundheds- og socialpolitik. For sin modige og fremsynede kritik af USA’s udenrigspolitik.
Gennem mere end 40 års lovgiverindsats har Edward M. Kennedy vist vedholdende mod til at fortsætte som forkæmper for en sundheds- og socialpolitik for alle.
Den 16. september 1971 udtalte han i København: ”I Danmark kan I få højt kvalificeret hjælp uden at være højt bemidlet.” I sin bog ”Our Day and Generation”
i 1979 siger han: “Ingen andre industrielle nationer lader sine borgere i frygt for økonomisk ruin på grund af sygdom. Hvorfor kan England, Israel, Danmark og Sverige og andre industrinationer beskytte deres borgere mod økonomiske hindringer for omsorg for sundheden, når Amerika ikke kan?” Som forkæmper for menneske-rettigheder og social retfærdighed har han – også i“Our Day and Generation”- udfordret alle til at svare:“Er det fair for noget barn, at dets fremtid skal være begrænset af dets hudfarve?” og til“at genoprette Amerikas fundamentale forpligtelse på menneskerettigheder og menneskelige værdier.” I kamp for sine ædle mål sagde han den 28. april, 2002, på John F. Kennedy Library i Boston:“Godt helbred er ikke en gave, som skal rationeres, baseret på evne til at betale. Familier skal ikke have bekymringer med at betale regninger for sygdom på samme tid, som de kæmper for at klare alle andre krav, som skyldes alvorlig sygdom.”
I smerte og lidelse har senator Edward M. Kennedy efterlevet Ernest Hemingways definition på modet: ”Grace under pressure.” Han udtrykte det stærkt i sin tale til sin bror, senator Robert F. Kennedy den 8. juni 1968, i St. Patricks Katedral i New York:
Han ”så uretten og prøvede at rette den, så lidelse og prøvede at afhjælpe den, så krig og prøvede at standse den.” Disse ord er også dækkende for hans egen indsats!
Som sin broder, præsident John F. Kennedy bad alle ”stil os de samme høje krav om styrke og opofrelse, som vi vil stille dem,” har han modigt udfordret falske begrundelser fra sit lands ledelse for at gå i krig. Han har advaret mod faren ved dobbeltmoral i udenrigspolitikken. Han sagde den 17. oktober 2003, i Senatet i Washington:”Vi skulle aldrig have gået i krig i Irak… for de falske grunde, som blev udtalt… Vi behøver en realistisk og specifik plan til at bringe stabilitet til Irak, til at bringe selvstyre til Irak, til at bringe vore soldater hjem med værdighed og ære.”
Senator Edward M. Kennedy har målbevidst fulgt sine ord den 12. august, 1980 i New York: ”For alle dem, hvis bekymringer har optaget os, går arbejdet videre, deres sag består, arbejdet fortsætter, håbet lever, og drømmen vil aldrig dø.”