Mænd af Mod prisen, 2005

Kennedy Selskabet har besluttet at give John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” som pris til særlig rådgiver for John F. Kennedy, Theodore C. Sorensen. Begrundelse: For sin indsats for at profilere modet og håbet i John F. Kennedys liv. For i nært samarbejde med Robert F. Kennedy at have fulgt præsident Kennedys ord: ”Lad begge sider undersøge problemer, der forener os…” til Cuba-krisens løsning - uden krig. For som forfatter og rådgiver at have fulgt formålet:
At holde John F. og Robert F. Kennedys inspiration og livssyn levende, så deres gode ord kan blive omsat til gode handlinger.

Den 11. maj 2003 talte han i Washington om præsident Kennedys modige tale ”Fredens Strategi”den 10. juni 1963:”Kennedy ønskede, at USA skal lede ved eksemplets magt ikke ved våbnenes magt.” Han talte for ”en lovens verden.”
Modigt udtalte Theodore C. Sorensen om krigen i Irak:
”Ved at have udløst en krig uden De Forenede Nationers godkendelse, eller klart bevis for øjeblikkelig fare eller sanktioneret af international lov, må vi nu være bekymret for, at andre stater, store eller små vil udnytte den præcedens til pludseligt at angribe os eller deres naboer eller modstandere… Vor erklærede doktrin om forhåndskrig uden retsgrundlag eller bevis er musik i ørerne på terrorist-organisationer, som specialiserer sig i sådanne angreb; men fulgt verden rundt vil det skabe en lovløs planet i hvilken de lovlydige vil  lide mest…”
Han fortsatte: ”Under administration af begge partier og i begge grene af regeringen har vi vendt vor ryg til Kennedys værdsættelse af  traktater.” Han opfordrede USA til ”at acceptere de traktater, vi har forkastet inklusive dem om global opvarmning, landminer, biodiversitet og menneskerettigheder.”
Han foreslog en ”Ny Fredens Strategi”: ”Først må vi gøre ende på vor opposition til Den Internationale Straffedomstol… 2. For at bygge en lovens verden må vi revidere en lignende misforståelse, vi gjorde i 1986, da vi trak os ud af Den Internationale Domstol i Haag… 3. En lovens verden vil fordre nye anstrengelser… for at fuldende netværket af traktater, som ulovliggør brugen, besiddelsen og distribueringen af masseødelæggelsesvåben… 4. Skridt mod en lovens verden er at styrke De Forenede Nationer… 5. Vi kan ikke bygge en fredelig lovens verden med mindre vi vil vinde krigen mod global fattigdom…”
Den 14. maj 2003 talte Theodore C. Sorensen i København, Danmark og udtalte om krigen i Irak: ”Det er ikke i vor interesse at overtræde international lov.”
Med henvisning til indsatsen for en international koalition mod terror efter den 11. september 2001, sagde han: ”Der er allerede en: De Forenede Nationer.”