Mænd af Mod prisen, 2009

Kennedy Selskabet har besluttet at tildele John F. Kennedys bog: ”Mænd af Mod” for året 2009 som pris til Hendes Majestæt Dronning Noor af Jordan.
For hendes modige indsats mod ekstremisme, for fremme af mellemfolkelig forståelse, for bedring af kvinders vilkår og for indsats mod atomkrigens trusler.

Fra sin ungdom og livet igennem har hun været aktiv i modstand mod krigen og i kampen for lige borgerrettigheder for alle.
Siden sit ægteskab medHans Majestæt Kong Hussein af Jordan har Dronning Noor modigt og under store udfordringer arbejdet for en bedre verden i frihed, fred og forsoning mellem mennesker og folk. I sin bog: ”Erindringer fra et uforudsigeligt liv,” 2004, har hun udtrykt: ”Det er samfundets svageste, der lider som følge af krig … endnu en god grund til at støtte en ikke-voldelig løsning på mellemøstkrisen.”
 Det svarer til præsident John F. Kennedy ord i FN i 1961, at ”krig gælder ikke mere som et fornuftigt alternativ.” Hun har skrevet i sin bog: ”Gid det bliver fuldstændigt tydeligt, at krig ikke er en løsning på økonomiske, sociale eller politiske problemer.”
Dronning Noor er gennem sit engagement i Global Zero modigt gået foran i kampen for at afskaffe atomvåben og befri verden fra atomtruslen. Præsident Kennedy udtalte sin vision i FN i 1961: ”Krigens våben må udryddes, før de udrydder os” og han talte for:”Gradvis ødelæggelse af eksisterende atomvåben.”
Hun har utrætteligt virket i fredsprocessen i Mellemøsten og udtalt i sin bog: ”Vi har muligheden for at gå fra krig og splid til retfærdighed, forsoning og fred baseret på international lov og FN’s resolutioner.”
Dronningen har arbejdet ligeså forpligtende i den internationale indsats for at udrydde landminer. Gennem Noor Al Hussein Foundation (NHF) har dronning Noor skabt bedre vilkår for uddannelse og sundhedsordninger i sit land og nye muligheder for kvinder for virksomhed og arbejde.
Hun har sammenfattet sin indsats for forståelse mellem nationer og folk uanset forskelle i religion og race i sin bog: ”Mine mange års erfaringer fra Jordan og mit nuværende arbejde for FN og andre internationale organisationer har overbevist mig om, at for at opnå ægte og varig sikkerhed må man fokusere på menneskers frem for nationers behov.”
Hun har endelig skrevet i sin bog:
”Men for alle menneskers skyld kan vi ikke længere tillade os at lade os indespærre af vores frygt og meningsforskelle. Vi kan ikke tillade, at ekstremistiske udlægninger af religion, race eller kultur, sår had mellem os.”