Mænd af Mod prisen, 2013

Kennedy Selskabet har besluttet at tildele Mænd af Mod Prisen for året 2013 – John F. Kennedys bog: ”Mænd af Mod” - til Mrs. Kathleen Kennedy Townsend med denne begrundelse: For sit mod til at fortsætte arven fra sin far, Robert F. Kennedy og sin farbror John F. Kennedy. Hun har vist mod imod apati og ligegyldighed og mod misbrug af religion ved at blande Gud med politik.Trods tabene i Kennedy familien siden 2. verdenskrig, nærværende i sit navn og i sin ungdom, har hun fulgt sin fars ord, som han skrev til hende i november 1963 efter drabet på hendes farbror: ”Som den ældste i næste generation har du et særligt ansvar… vær god mod andre og arbejd for dit land.”
I ”grace under pressure” har hun udtrykt dette om sit liv efter den 5. juni 1968:
”Jeg græd meget den sommer. Men jeg ønskede at være forbundet med min fars arbejde med hans mission og at finde veje til at tale imod apati og ligegyldighed.”
Forpligtet til offentlig tjeneste fortsatte hun sin politiske karriere og blev fra 1995-2003 vice-guvernør i Maryland. I sin embedstid arbejdede hun for at formindske kriminaliteten og for at fremme økonomisk vækst som forpligtet på Kennedy arven.

I sin bog Failing America’s Faithful How Today’s Churches Are Mixing God with Politics and Losing Their Way,” 2007 viser  hun, sagt af  Bill Clinton, hun er  ”en kvinde med passion, integritet og tro.” I bogen værdsætter hun dem, der ligesom hendes far talte imod inhumaniteten i Vietnamkrigen, og er for indsatsen af personer som Andrei Sakharov og Desmond Tutu. Hun klargør, når hierarkiet i hendes kirke ikke følger sin mester, Herren Jesus, med udsagn som dette: ”Kirken tog mere hensyn til sin tradition end til sine medlemmer.” Hun drager omsorg for at være fair og refererer sin kirkes støtte til borgerrettigheder og til encyklikaen ”Fred på jorden” af pave Johannes XXIII i april 1963 som svar på farerne fra Cuba missilkrisen. Hun klargør forskellen mellem Jesus og kirken med de ord om USA’s katolske biskopper, at de ”afviste at tro på, at de havde noget som helst at lære af at lytte til kvinder.” Og ”Det er synd at holde fast i fordomme, når tiden har vist deres vildfarelse.”
I Washington Post, 2010, svarede Kathleen Kennedy Townsend passioneret på Sarah Palin’s angreb på hendes farbror John F. Kennedys tale den 12. september 1960 om kirke og stat, og spurgte: ”Hvem udpegede Sarah Palin til at være storinkvisitor?” Hun påviste, at Palin priser Abraham Lincoln, men hun glemmer, at Lincoln udtalte: ”Døm ikke.” Hun forsvarede også sin farbrors tale, 1961 med dens kald fra Esajas til at ”lette de tunge byrder og give de undertrykte deres frihed.”
Hun skrev: ”Min far, Robert F. Kennedy skrev en magasin-artikel med titlen: ”Hvad hvis Gud er sort?” Og hun fortsatte: ”Teddy Kennedy troede på, at hans holdninger var ét med hans tro. Han var uenig med den romersk-katolske kirkes hierarki til tider… men, som vi har set det, kan hierarkiets positioner ændre sig, og i vor kirke, har vi en forpligtelse til at hjælpe med til at fremkalde disse ændringer.”Speech by Svend Aage Nielsen

Mail to Svend Aage Nielsen from Kathleen Kennedy Townsend, 13 06 03