Mænd af Mod prisen, 2014

For året 2014 har Kennedy Selskabet besluttet at tildele John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” som pris til Internationalt Røde Kors baseret på begrundelsen: Internationalt Røde Kors har i over 150 år værdsat stifteren Henri Dunants ord: ”Lær menneskene at have agtelse for de værgeløse, fangne og sårede; indprent dem afsky for had, grusomhed og ødelæggelse, så vil kommende slægter betragte krig som vanvid.”

Henri Dunant skrev disse ord som en ung mand. I sin søgen efter en tilsvarende indsats - meget inspireret af Florence Nightingale - skrev han efter slaget ved Solferino i Norditalien i 1859 bogen ”Erindringer fra Solferino” 1862, hvor han forpligtede sig til den plan: Alle lande skulle danne foreninger til at hjælpe de syge og sårede for både venner og fjender. Han stiftede Røde Kors og tog initiativ til Genève-konventionen.
Røde Kors’ medarbejdere yder modig hjælp - med liv, førlighed og frihed som indsats - til ofre i krige, og de kæmper for love, der beskytter krigens ofre. I indsatsen for, at Genève-konventionerne styrkes, må målet være: at bestemme alle angrebskrige som illegale.
Røde Kors’ globale indsats svarer til præsident John F. Kennedys ord i 1961: Vi er ”uvillige til at tillade en langsom tilintetgørelse af de menneskerettigheder, denne nation altid har æret” og hans kald til en ”kamp mod menneskehedens fælles fjender: tyranni, fattigdom, sygdom og selve krigen.” Indsatsen for at udfri krigsfanger svarer til hans brug af Esajas’ ord ”at lette de tunge byrder og give de undertrykte deres frihed.” Indsatsen svarer også til hans stiftelse af Fredskorpset i 1961 og til hans tale til FN i 1961: ”Udbygningen af denne organisation rummer det eneste virkelige alternativ til krig – og krig gælder ikke mere som et fornuftigt alternativ,” og: ”Lad os fordre en våbenstilstand for terror.” Ligesom indsatsen svarer til hans ord til FN i 1963”medlemmerne af denne forsamling er gennem pagten forpligtet til at fremme og respektere menneskerettighederne.”
Røde Kors’ arbejderes indsats viser både mod under livsfare og mod til at vise medmenneskelighed under livets mange udfordringer. Vi ser det nu som modig hjælp til borgerkrigens ofre i Syrien og samarbejdet mellem Røde Kors og Røde Halvmåne er et godt partnerskab, som hele verden har brug for.
Røde Kors’ arbejderes gode indsats minder om senator Robert F. Kennedys ord:
”Hver eneste gang et menneske står for et ideal, handler for at forbedre andres lod eller går i kamp mod uretten, fremkalder dette menneske en lille krusning af håb på begivenhedernes hav, og når disse bølger af håb og vovemod krydses, kan de danne en brådsø, der kan skylle de vældigste volde af undertrykkelse og ondskab bort.”Tale den 22. august 2014 på VUC i Sønderborg ved tildelingen af Mænd af Mod Prisen til Internationalt Røde Kors:     
Møjn.  Ærede præsident, vicepræsident, præsidiemedlem, ambassadør, generalkonsul, borgmester og museumsformand.  Kære ledere og medarbejdere i Røde Kors, Mine damer og herrer.

Af formand for Kennedy Selskabet, Svend Aage Nielsen, Vedersø Klit

Til lykke med 150 års indsatsen og 25-året for denne dansk-tyske fælles markering. Tak, at I vil modtage Kennedy Selskabets 35’te Mænd af Mod Pris/ Zivilcourage Preis/ Profiles in Courage Award for 2014 - til Internationalt Røde Kors baseret på vor begrundelse -  i denne historiske sammenhæng for Røde Kors og med det program for i dag, der passer så godt sammen med stifter Henry Dunant dobbelte formål: At hjælpe de ramte af krig og at virke for at forebygge krigens gru ved Genevé-konventionerne.
Efter et af de blodige slag her ved vore to folks grænse, skrev Grundtvig i 1848: Guds fred med vore døde… / Guds fred med dem som bløde/ af dybe hjertesår.
De ord skal her tilegnes alle de døde i Røde Kors’ tjeneste og dem i tjenesten og blandt deres nære og kære, der blev og er ramt af dybe hjertesår. Ligesom de skal tilegnes de tilsvarende på begge sider af alle grænser, som blev og er ofre for krigens rædsler og ondskab. For os i Kennedy Selskabet var de to brødre, vi nævner i vort formål John F. og Robert F. Kennedy, mennesker på godt og ondt. Derfor er det deres gode ord og gode ideer, vi arbejder for og henviser til, og derfor er prisbegrundelsen grunddokumentet for det, vi tilegner Internationalt Røde Kors i dag. Der er i prisbegrundelsen et udsagn af præsident Kennedy, som jeg gengiver, som Kennedy udtalte det:” ”Let us call at truce to terror.”  Det er: ”Lad os fordre en våbenstilstand for terror.” Det må vi forstå om alle former for terror fra enkelte, fra grupper, fra regimer og fra staters side. Det er et højaktuelt udsagn - i pagt med Røde Kors’ formål. Det blev sagt i en anden tid, men det har en substans i sig, som vi bør stå ved. Det blev sagt i og til De Forenede Nationer, ”verdens fineste arbejdsplads,” som udtrykt af en nyudnævnt dansker til et af FN’s høje embeder. Det blev sagt af en amerikaner, der arbejdede på The Hill i Washington med udsigt til deres Højesterets budskab: Equal Justice under Law. Det er: ”Lige retfærdighed for loven.” Lad dette blive standarten for adfærd i og mellem alle folk. Lad substansen i disse to sætninger - Let us call at truce to terror, and: Equal Justice under Law - udgå fra denne dag og dette sted, at vi må hjælpes ad med at nå frem til overholdelse af disse to sætninger.  Vor prismodtager i 1983, Andrej Sakharov, har i 1969 skrevet i sit: Manifest om fremskridt sameksistens og frihed: ”Menneskeheden vil kun have mulighed for at gå en smertefri fremtid i møde, hvis den betragter sig selv som en demografisk enhed, som én familie.”  Med disse ord er det en glæde at overrække vor internationale pris - med indlagte prisbegrundelser på engelsk, tysk og dansk - John F. Kennedys bog: Profiles in Courage – til jer, der her og nu repræsenterer Internationalt Røde Kors.