Mænd af Mod prisen, 2015

For året 2015 har Kennedy Selskabet besluttet at tildele John F. Kennedys bog Mænd af Mod som pris til Hans Al-Hellighed Økumenisk Patriark Bartholomeus I med denne begrundelse:

Som den 270. efterfølger af den først kaldede discipel, Andreas, har han trofast  arbejdet for forsoning mellem kristne kirker og for mere forståelse mellem jøder, kristne og muslimer til indbyrdes respekt på et globalt plan. Han har høstet international respekt for sit økologiske engagement i den tro, at Jorden er givet os af Gud.
Hans Al-Hellighed har handlet i overensstemmelse med præsident Kennedys ord i sin indsættelsestale, 1961, herunder disse ord, at ”menneskets rettigheder skyldes ikke statens højsind, men kommer fra Guds hånd.” Bogen - Conversations with Ecumenical Patriarch Bartholomew I – bærer vidnesbyrd om, at Hans Al-Hellighed har forholdt sig til ethvert emne med mod og klarhed. Den økumeniske Patriark er kendt som en brobygger, og han har udtalt: ”Både jøder og kristne har de samme rødder og følger de samme Ti Bud.” Vedrørende forholdet til Islam har han udtalt: ”Jeg er meget sorgfuld over de misforståelser, der i deres yderste fører til vold og terrorisme. Der er andre måder at løse problemer på og for min kirke er metoden dialog.”

Hans Al-Helligheds engagement i dialog mellem jøder, kristne og muslimer er, at ”Alliancen mellem Gud, menneskeheden, og Jorden kan kun baseres på fred og retfærdighed.”  Hans Al-Hellighed har udtalt:”Krige i Guds navn er krig imod Gud,” svarende til Robert F. Kennedys ord: ”Den største sejr af alle er: Sejren over krigen.”

I Hans Al-Helligheds bøger, taler og prædikener har han altid været forpligtet overfor mennesker i mange lande til at søge fred og retfærdighed ved fredelige midler.
I den fælles deklaration på apostlen Andreas’ dag den 30. november 2014 har Hans Al-Hellighed forpligtet sig til sammen med den romersk-katolske, Hans Hellighed Pave Frans ”at overvinde, i kærlighed og sandhed, de forhindringer, som deler os.” Deres fælles ord er fortsat:
”Vi udtrykker vor sikre og faste resolution, i lydighed mod vor Herre Jesu Kristi vilje at intensivere vore anstrengelser for at fremme fuld enhed mellem alle kristne, og over alt mellem katolikker og ortodoxe.”  Videre i denne fælles erklæring står Hans Al-Hellighed inde for det fælles udsagn: ”Vi er forenet i ønsket om fred og stabilitet og i viljen til at fremme resolutionen af konflikter gennem dialog og forsoning.”  Hans Al-hellighed har fulgt John F. Kennedys ord om mod i sin bog Mænd af  Mod: ”En mand gør sin pligt – trods personlige følger, trods hindringer og farer og tryk – og det er grundlaget for al menneskelig moralfølelse.”