Mænd af Mod prisen, 2016

Kennedy Selskabet har besluttet at indstille for året 2016 Mænd af Mod Prisen - John F. Kennedys bog Mænd af Mod - til Forbundskansler Angela Merkel, Tyskland - med denne begrundelse: Som Forbundskansler siden den 22. november 2005 har Angela Merkel levet op til John F. Kennedys ord om mod i sin bog Mænd af Mod: ”En mand gør sin pligt – trods personlige følger, trods hindringer og farer og tryk – og det er grundlaget for al menneskelig moralfølelse.”
Hendes ord til Knesset i Jerusalem den 18. marts 2008: ”Massemordet på 6 millioner jøder, udført i Tysklands navn… fylder os tyskere med skam. Jeg bøjer mit hoved for ofrene…” viser hendes mod til at udtrykke skam og er et godt forbillede for andre til at vise deres mod om lignende skamfuldheder. Hendes følgende ord til Knesset: ”Anti-semitisme, racisme og fremmedhad må aldrig blive tilladt at få fodfæste i Tyskland eller Europa igen… Vi har behov for at se ud over nationale grænser for at beskytte vort klima, bekæmpe de nye trusler, der udgøres af terrorisme og masseødelæggelsesvåben… Tanker må blive til ord og ord til handlinger,” viser hendes mod til at forpligte sig til et opgør med disse trusler. Hendes andre ord i Knesset er adresseret til alle på begge sider i konflikten: ”Tyskland er en standhaftig advokat for visionen om to stater inden for sikre grænser og i fred for det jødiske folk i Israel og for palæstinenserne i Palæstina... det vil fordre styrken til at træffe pinefulde indrømmelser…” som David Ben Gurion sagde det: ”Enhver, som ikke tror på mirakler, er ikke realist.”
Fra sit tidlige liv har Angela Merkel kombineret sine kristne værdier med åbenhed til verden. Hun har vist mod til at tale imod Guantanamo-lejren. Hun er på linje med præsident Kennedy i at forstå spændinger mellem Øst og Vest fra begge sider. Katastrofen i Japan i 2011 ved at bruge atomkraft på Fukushima fik hende til prompte at vise mod til at sige stop for udvidelsen af atomkraften i Tyskland. Da Forbundskansler Angela Merkel i 2011 holdt Forbundsrepublikken Tyskland ude af interventionen i Libyen, viste hun respekt for senator Robert F. Kennedys ord fra den 9. juli 1965: ”Skydevåben og bomber kan ikke fylde tomme maver eller uddanne børn, så lidt som de kan opbygge hjem eller helbrede de syge…”
De gode ord i de store taler af præsident John F. Kennedy er fulgt op af Angela Merkel, herunder hans ord til FN den 20. september 1963: ”Vi mener, at det tyske folk og Berlin bør have frihed til at genforene deres hovedstad og deres land” og- i forhandlinger om udfordringer for Europa og for hele verden - hans ord den 20. januar 1961: ”Lad os aldrig forhandle ud fra frygt. Men lad os aldrig frygte at forhandle.”