Mænd af Mod prisen, 2020


De Forenede Nationer

I 75-året for FN-pagten i 2020 har Kennedy Selskabet besluttet at give John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” som pris til De Forenede Nationer, ved generalsekretær António Guterres af disse grunde. Siden sin stiftelse har FN arbejdet så modigt som muligt for sine medlemmernes overholdelse af FN- pagten, fremme af freden, menneskerettighederne, sundheden og at bevare klimaet i verden – meget i overensstemmelse med Kennedy brødrenes livssyn.

Tidligere generalsekretær Dag Hammarskjöld viste mod til at påtale de “uendelige muligheder for selvudslettelse” i sit udsagn til Atomic Scientists i 1961: ”Vor ti bhyn6j,ds dilemma med dens uendelige muligheder for selvudslettelse, er hvordan vi vokser ud af en våbnenes verden og ind i en verden med international sikkerhed, baseret på lov.” I 1960 viste Danmark mod til at gå ind for alles optagelse i FN. Udtalt i Kong Frederik IX’s tale til FN den 17. oktober 1960: ”Det er vor principielle opfattelse, at alle uafhængige og suveræne stater, som er rede til at efterleve De Forenede Nationers Pagt, bør findes som medlemmer af denne organisation.” Han fortsatte: ”Læser vi FNs Pagt – noget vi alle burde gøre fra tid til anden – træder fire hovedformål frem: Fred, menneskerettigheder, international ret og sociale fremskridt.”

Præsident Kennedy udtalte til FN i 1961: ”Udviklingen af denne organisation er det eneste sikre alternativ til krig. Og krig gælder ikke længere som et fornuftigt alternativ.” Tillige: ”Lad os fordre en våbenstilstand for terror.” Og: ” Dette fordrer, at Forenede Nationer forlenes med ny styrke og nye roller. For afrustning uden kontrol er kun en skygge og et samfund uden lov er kun en skal.” ”Det elementære instrument til at sikre en fredelig afgørelse er FN’s pagt.” Til FN i 1963 sagde præsident Kennedy: ”Vi mødes igen i vor søgen efter fred… At bygge freden op er en opgave for lederne i alle nationer, store og små.” ”Medlemmerne af denne forsamling er gennem FN-pagten forpligtet til at fremme og respektere menneskerettighederne.” Og: Forenede Nationer kan ikke overleve som en statisk organisation. Dens pagt må forandres lige så vel som dens vaner.” ”Forenede Nationer må udvikles til et virkeligt verdens-sikkerheds-system.” Robert F. Kennedy sagde i 1961: ”I Forenede Nationer stræber vi efter lovens magt i stedet for magtens lov.” Hans ord i 1965 var: “Skydevåben og kan ikke bygge op, kan ikke fylde tomme maver eller uddanne børn, kan ikke opbygge hjem bomber eller helbrede de syge.” Og i 1965: “Vi vil få behov for hjælp fra FN og alle andre nationer – inklusive kommunist Kina - i indsatsen for at forebygge en atomkrigs katastrofe.”

Kennedy Selskabet har tidligere prisbegrundet sin ”Mænd af Mod Pris” til FNs generalsekretær Peréz de Cuellar i 1989, og til generalsekretær Kofi Annan i 1999. Generalsekretær António Guterres indledte sit embede i pagt med John F. og Robert F. Kennedys målsætninger for FN, da han udtalte: ”Lad os beslutte at sætte freden først.” Og da han fortsatte: ”Inspireret af det nye koncept for varig fred er det tid for os alle til at engagere os i en omfattende reform af FN’s strategi.” De mål har han fortsat kæmpet for.