Mænd af Mod prisen, 2020

Dansk/Deutsch


For 2020 har Kennedy Selskabet besluttet at give John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” som pris til Friederike Fechner, Tyskland. Hun har vist mod til at forske og formidle om forfølgelsen af jøder i nazitiden i Stralsund og søge kontakt til de overlevendes familie fra Holocaust.

Hun har udtalt: ”Vores land har begået de mest uforståelige grusomheder i menneskehedens historie. I min egen familie og mit eget liv var der altid en mur af tavshed og skam over de nazistiske forbrydelser. Da var det for mig en selvfølge at søge kontakt med efterkommerne og familiemedlemmerne, som havde boet og arbejdet i vort hus og at forsøge at rekonstruere. Det er lykkedes. En anden ubekendt familietavshed er derved for første gang imødekommet.”

Som professionel musiker forbinder Friederike Fechner forløb, når hun giver koncerter, hvor Holocaust erindres med fremførelse af jødisk musik og foredrag om jødernes historie i Stralsund og om familien Blach, den forrige ejer af hendes og hendes ægtemand erhvervede ejendom. Hun forsøger også ved stiftelsen af ”Initiative zur Erinnerung an jüdisches Leben in Stralsund.” at give en stærkere synliggørelse af jødernes historie i deres hjemby Stralsund og i offentligheden.

Friederike Fechner har taget præsident John F. Kennedys ord til sit hjerte: ”Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for dit land.”

Friederike Fechners indsats er i overensstemmelse med præsident John F. Kennedys ord til De Forenede Nationer den 20. september 1963: ”Medlemmerne af denne forsamling er af FN-pagten forpligtet til at fremme og respektere menneskerettighederne.”

Frederike Fechners konkrete indsats er et eksempel i forlængelse af hendes lands lederes ord og gerning, som da forbundskansler Willy Brandt knælede ved mindesmærket for de jødiske ofre i Warszawa og udsagn af både præsident Richard von Weizsâcker, forbundskansler Angela Merkel, og præsident Frank-Walter Steinmeier, om Tysklands ansvar for nazitidens forbrydelser.

I dette perspektiv tildeles Friederike Fechner Kennedy Selskabets ”Mænd af Mod pris” i 75-året for standsningen af Holocaust ved befrielsen af Auschwitz den 27. januar 1945.
_______
Das Ziel der Gesellschaft ist es, John F. and Robert F. Kennedys Inspiration und Lebensauffassung am Leben zu erhalten, damit ihre guten Worte in gute Handlungen umgesetzt werden können. 

Für 2020 hat die Kennedy Society beschlossen John F. Kennedys Buch „Profiles in Courage“ als Preis an Friederike Fechner zu vergeben, weil sie den Mut gezeigt hat, über die Judenverfolgung während der Nazizeit in Stralsund zu forschen und zu referieren, und weil sie den Kontakt mit den Nachfahren vom Holocaust betroffener Familien gesucht hat.

Sie hat erklärt: „Unser Land hat sich der unfassbarsten und schwersten Verbrechen der Menschheitsgeschichte schuldig gemacht.  In meiner eigenen Familie gab es immer eine Mauer des Schweigens über die Verbrechen des Nationalsozialismus. Da war es für mich eine Selbstverständlichkeit, den Kontakt zu den Nachfahren und Familienmitgliedern zu suchen, die in unserem Haus gewohnt und gearbeitet haben, und zu versuchen, die Familiengeschichte der Familie zu rekonstruieren. Das ist gelungen. Einander unbekannte Familienzweige sind sich dadurch erstmalig begegnet.“

Als Berufsmusikerin verbindet Friederike Fechner in Veranstaltungen, in denen an den Holocaust erinnert wird, die Aufführung jüdischer Musik mit Vorträgen über die Geschichte der Juden in Stralsund und über die  Familie Blach, die zuvor  Eigentümer des von ihr und ihrem Ehemann in Stralsund erworbenen Stadthauses war. Sie versucht, auch durch die Gründung der „Initiative zur Erinnerung an jüdisches Leben in Stralsund“, die Geschichte der Juden in ihrer Heimatstadt Stralsund und in der Öffentlichkeit stärker sichtbar zu machen.


Friederike Fechner hat die Aufforderung Präsident John F. Kennedys beherzigt: „Fragen Sie nicht, was Ihr Land für Sie tun kann, fragen Sie, was Sie für Ihr Land tun können.“

Die Bemühungen von Friederike Fechner stimmen mit den Worten von Präsident John F. Kennedy an die Vereinten Nationen vom 20. September 1963 überein: „Die Mitglieder dieser Versammlung sind nach der Charta der UN verpflichtet, die Menschenrechte zu fördern und zu respektieren.“ Friederike Fechner ist ein weiteres Beispiel für solche Aktionen,  wie der Kniefall des Bundeskanzlers Willy Brandt am Jüdischen Opferdenkmal in Warschau oder  die Aussagen des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker,   der Bundeskanzlerin Angela Merkel und des Präsidenten Frank-Walter Steinmeiers über die deutsche Verantwortung für NS-Verbrechen. -  In dieser Perspektive wurde Friederike Fechner zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 und der Beendigung des Holocaust mit dem Preis: „Profiles in Courage“ ausgezeichnet.