Mænd af Mod prisen, 2021


For året 2021 har Kennedy Selskabet besluttet at give John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” som pris til verdens modige sygeplejersker ved International Council of Nurses (ICN). Prisen gives for det mod, som sygeplejersker som sundhedspersonale har udvist i deres arbejde - især under Covid-19-pandemien.

Sygeplejerskerne har ved deres daglige handlinger i deres gerning ved faglig dygtighed og empati reddet menneskeliv, og har lindret patienters smerte og givet patienter omsorg og trøst. De sygeplejersker, som modigt har stået i frontlinjen i kampen mod Covid-19-pandemien, har derved risikeret deres eget liv og helbred. Denne indsats er helt i overensstemmelse med Kennedy brødrenes indsats for bedre sundhed for alle mennesker uanset social status. Verdens modige sygeplejersker kan ses som et moderne fredskorps, som præsident John F. Kennedy stiftede den 23. februar 1961 i kampen for en mere retfærdig verden.

Indsatsen fra sygeplejerskerne, der har vist pligtfølelse overfor deres patienter, er i fuld overensstemmelse med John F. Kennedys ord i sin indsættelsestale som præsident den 20. januar 1961: "Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land." De modige sygeplejerskers indsats og gerning svarer også til John F. Kennedys ord, da han accepterede at blive sit partis præsidentkandidat den 15. juli 1960 i Los Angeles:

"Vi er her ikke for at forbande mørket, men for at tænde det lys, der kan vise os vej gennem mørket til en tryggere og sundere fremtid."

Modet, som er vist blandt verdens sygeplejersker under Covid-19-pandemien, svarer til det mod, som John F. Kennedy omtalte i sin bog om modet til at leve: Et menneske "gør sin pligt - trods personlige følger, trods hindringer og farer og tryk - og det er grundlaget for al menneskelig moralfølelse."

Sygeplejerskernes modige indsats er i overensstemmelse med Robert F. Kennedys ord den 4. april 1968 - lige efter drabet på Martin Luther King: Menneskers behov "er kærlighed, visdom og medfølelse."