Mænd af Mod prisen, 2007

Kennedy Selskabet har besluttet for året 2007 at tildele
John F. Kennedys bog “Mænd af Mod” som pris til Desmond Mpila Tutu

For sin modige indsats for at bringe de samme revolutionære overbevisninger og ideer, som han kæmpede for i sidste årtusinde - for tilgivelse og forsoning til håb og drømme for alle mennesker - ind i det nye årtusinde.


Tale og begrundelse til Desmond Mpilo Tutu

Tale og Tak fra Desmond Mpilo Tutu

Med mod har Desmond Mpilo Tutu fortsat sin indsats i en ikke-voldelig kamp mod enhver form for apartheid, for kærlighedens revolution og fredsvisioner. Svarende til Johannesevangeliets ord ”Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage  a l l e  til mig” betyder monoteisme for ham ikke monopol på Gud, men den inkluderer hele menneskeheden. Han har sagt, at Sydafrika - med afskaffelsen af apartheid – har vist til hele verden, at ”en fjende er et menneske, som venter på at blive en ven.”
”Alle uden undtagelse er Guds børn” har han sagt i sin bog ”GUD HAR EN DRØM,” 2004. Dette har været og er stadig hans store indsats for at omforme Sydafrika til en regnbue-nation af forskellige farver og tro.
For sin stærke opposition til apartheid udpegede præsident Nelson Mandela ham til formand for ”Sandheds- og Forsoningskommissionen.” I den samlede Desmond Mpilo Tutu sin vision i titlen på sin bog herom ”INGEN FREMTID UDEN TILGIVELSE,” 1999. Det er hans ”at være eller ikke at være” - budskab til menneskeheden.
Han har udtalt: ”Kan du forestille dig, hvis vi virkeligt troede på, at vi er en familie, ville vi da fortsætte med at bruge så uanstændige mængder til budgetter for død og destruktion, vidende, som vi gør, at kun en lille del af disse budgetter ville sikre, at Guds børn, vore brødre og søstre ville have nok føde at spise, rent vand at drikke, ville have god uddannelse og et værdigt hjem og råd til at sikre deres helbred.
Vi bryder den fundamentale lov for vor tilværelse, at vi er skabt til samhørighed, til gensidig afhængighed i vor fare. Vi vil aldrig vinde den såkaldte krig mod terror, så længe der er forhold, som vil gøre folk desperate. Vi kan kun være menneskelige sammen, vi kan kun have fremgang sammen. Vi kan kun være sikre sammen.”
Dette svarer til John F. Kennedys ord, 1961, at ”menneskets rettigheder skyldes ikke statens højsind, men kommer fra Guds hånd.”
Og det svarer til Robert F. Kennedys ord i Sydafrika, 1966: ”Vi skal alle til sidst dømmes – som årene går, vil vi nok også dømme os selv – ud fra, hvad vi bidrog med til bygningen af et nyt verdenssamfund, og ud fra, i hvilken udstrækning vore idealer og mål formede dette bidrag.”

 


KENNEDY SELSKABET